The article describes step by step how I made the scenic base for the 54mm miniature -300 (SPARTAN KING).

Artykuł opisuje krok po kroku jak wykonałem podstawkę sceniczną pod figurkę 54mm -300 (SPARTAN KING).

READ MORE »