For one of my recent projects - Wolverine, I made a simple scenic base. I wanted to model stood at the top of small rocky cliff in the forest. I made a couple of photoss that can be useful for you.

Na potrzeby jednego z moich ostatnich projektów - Wolverine, wykonałem prostą podstawkę sceniczną. Chciałem by model stał na czymś w rodzaju małego skalnego urwiska w lesie. Wykonałem kilka zdjęć, które może się Wam przydadzą.


READ MORE »