In recent months, I returned to painting miniatures. I'm trying to find the right balance between the figures and busts. For the current project I was looking for models of rats. They were to be added to the scenic base. In this way, I came across a new brand of products - HQ Resin.

W ostatnich miesiącach powróciłem  do malowania figurek. Staram się znaleźć odpowiedni balans pomiędzy figurkami i popiersiami. Do aktualnego projektu poszukiwałem modeli szczurów. Miały być dodatkiem do podstawki scenicznej. W ten sposób natrafiłem na nowa markę produktów - HQ Resin.


READ MORE »