Finally, I take photos of my diorama "HUMANOID". Model is from Nuts Planet in 90mm scale.

Ostatecznie udało mi się wykonać zdjęcia dioramy "HUMANOID". Model od Nuts Planet w skali 90mm.


READ MORE »