From several weeks I'm working on a small diorama. Diorama will be done using two figures in 90mm from Nuts Planet. The whole has to be placed in a climate of modern destroyed urban environment. In this tutorial I'll show you the process of creating the scenic base. I think the most interesting topic will be the way I made concrete elements.

Od kilku tygodni pracuję nad niewielką dioramą. Dioramka będzie wykonana z użyciem dwóch figurek w skali 90mm od Nuts Planet. Całość ma byc umieszczona w klimacie nowoczesnego zniszczonego miejskiego środowiska. W tym tutorialu pokażę Wam proces tworzenia podstawki scenicznej. Myślę, że najciekawszym tematem będzie sposób w jaki wykonałem betonowe elementy.


READ MORE »