As I'm digging deeper into the subject of 3D printing, today I will show you a modification worth considering in a resin printer.

Jako, że wgryzam się głębiej w tematykę druku 3D dzisiaj pokażę Wam modyfikację jaką warto rozważyć w drukarce żywicznej.


READ MORE »