With this post I begin documenting the process of painting the entire contents of the Hero Quest box. There are so many terrain elements and figures that it will take me some time. Therefore, I will divide the entire "adventure" with this game into several separate posts. These will not be super detailed step-by-step descriptions. These will be more photos taken at different stages of painting. Sometimes I was in a trance and didn't take a photo, sometimes I took more. Nevertheless, I think that such material may be useful. It will also give you an idea of how many elements are in the game box, what they look like and what quality they are.

Tym postem rozpoczynam dokumentowanie procesu malowania całej zawartości pudełka gry Hero Quest. Elementów terenu i figurek jest tak dużo, że zajmie mi to trochę czasu. Dlatego podziele całą "przygodę" z tą grą na kilka osobnych postów. Nie będą to super dokładne opisy krok po kroku. Będą to bardziej zdjęcia wykonane na różnych etapach malowania. Czasem byłem w transie i nie zrobiłem zdjęć, czasem zrobiłem ich więcej. Mimo wszystko myśle, że taki materiał może byc przydatny. Da Wam to również obraz jak dużo elementów jest w pudełku z grą, jak wyglądają i jakiej są one jakości.


READ MORE »