In this post I will focus on 4 heroes models. I tried to paint the hero figures as quickly as possible, but in good quality for board game models. At this scale, high contrast is the most important thing in my opinion. I spent a maximum of 2-3 hours of work on each hero.

W tym poście skupie się  na 4 figurkach bohaterów. Starałem się pomalować figurki bohaterów jak najszybciej ale w dobrej jakości jak na modele do gry planszowej. Przy tej skali, w mojej opinii najistotniejszy jest duży kontrast. Poświęciłem maksymalnie 2-3 godziny pracy na każdego bohatera.


READ MORE »