In this post I will focus on 21 dungeon doors models. I tried to paint everything as quickly as possible, but in good quality for board game models. The kids were waiting to play :)

W tym poście skupie się  na 21 modelach drzwi do lochów. Starałem się pomalować wszystko jak najszybciej ale w dobrej jakości jak na modele do gry planszowej. Dzieciaki czekały żeby zagrać :)


READ MORE »