I'm slowly finishing a series of articles related to painting the contents of the HeroQuest game box. In this material we will look at all the monster figures. I would like to remind you that the level of painting shown is sufficient, in my opinion, to spend a nice time with these models during the game. The presented level of painting is not for a model to win a painting competition. Please keep this in mind. One thing is certain, however, painting these models was a very pleasant experience. Painting figurines that the whole family will later play with is motivating.

Kończę już powoli cykl artykułów związanych z malowaniem zawartości pudełka gry HeroQuest. W tym materiale przyjrzymy się wszystkim figurkom potworów. Przypominam, pokazany poziom malowania jest wystarczający moim zdaniem do spędzenia miłego czasu z tymi modelami w czasie gry. Zaprezentowany poziom to nie są modele do wygrania konkursu malarskiego. Miejcie to proszę na uwadze. Jedno jest jednak pewne, pomalowanie tych modeli było bardzo przyjemnym doświadczeniem. Malowanie figurek, którymi później będzie grała cała rodzina jest motywujące.


READ MORE »