I continue to fill in the gaps in my workshop and introduce new things to it. Below is part 14 of the "shopping chronicle" :)

Kontynuuję uzupełnianie braków w moim warsztacie oraz wprowadzanie do niego nowych rzeczy. Poniżej 14 część "kroniki zakupowej" :)


READ MORE »