Recently I have seen mentions of Gamers Grass products in many different places. This company produces not only the well-known tufts, but also ready-made bases for gaming miniatures, laser-cut plants and bits for bases and dioramas. I will take a closer look on those bits today with you.

W ostatnim czasie bardzo często napotykałem wzmianki o produktach firmy Gamers Grass w wielu różnych miejscach. Firma ta produkuje nie tylko znane wszystkim kępki trawy (tufts) ale również gotowe podstawki do figurek gamingowych, laserowo wycinane roślinki oraz bitsy do podstawek i dioram. Tym ostatnim przyjrzę się dzisiaj bliżej razem z Wami.


READ MORE »