Another "Step by Step" for you. Another full project creation chronicle. This is a chronicle, because 7 years passed from the purchase of this miniature to its completion :) Please excuse the missing descriptions or the uneven quality of the photo, but I don't remember everything. I started painting this figurine a few years ago. I finished it this year after a break from the hobby for several years. However, I found historical photos on the hard drive, which I supplemented with new ones. I hope you will enjoy watching them :)

Kolejny "Step by Step" dla Was. Kolejna kronika stworzenia pełnego projektu. Tak kronika bowiem od nabycia tej figurki do jej ukończenia minęło 7 lat :) Wybaczcie zatem braki w opisach czy nierównej jakości zdjęcia ale wszystkiego już nie pamiętam. Zacząłem bowiem malować ta figurkę kilka lat temu. Dokończyłem ja w tym roku po kilku letniej przerwie od hobby. Na dysku znalazłem jednak historyczne zdjęcia, które uzupełniłem nowymi. Mam nadzieję, że będzie się je mimo wszystko miło oglądało :)


READ MORE »