I don't want to lie, but I don't think I've painted a Games Workshop miniature in 10 years. Of course, I kept up to date with new releases, but I didn't buy any model. However, I have noticed that the quality of this company's models is increasing. I recently really liked the Freeguild Cavalier-Marshal model. So I decided to buy it and paint it. Let me emphasize that I'm not a gamer nor do I like the new atmosphere of Age Of Sigmar. My heart and sense of aesthetics is in Warhammer Fantasy Battle.

Nie chcę skłamać, ale chyba od 10 lat nie pomalowałem żadnej figurki firmy Games Workshop. Oczywiście śledziłem na bieżąco nowe wydania ale nie kupiłem, żadnego modelu. Zauważyłem jednak, że jakość modeli tej firmy rośnie. Bardzo spodobał mi się w ostatnim czasie model Freeguild Cavalier-Marshal. Postanowiłem go więc nabyć i pomalować. Podkreślę, że nie jestem graczem ani nie podoba mi się nowy klimat Age Of Sigmar. Moje serce i poczucie estetyki jest w Warhammer Fantasy Battle.


READ MORE »