Today, some memories, some reflections about the palette. There won't be another wet palette review :) Today I'm talking about the classic "dry" palette.

Dzisiaj trochę wspomnień, trochę rozważań nad paletą. Nie nie będzie kolejnej recenzji mokrej palety :) Dzisiaj o klasycznej "suchej" palecie.


READ MORE »