"What kind of a lamp should I pick?" is too common a question, and the answer will probably vary depending on who's answering. I'll try to present my point of view here - biased, but balanced and, I hope, optimal in every way.

Częstym pytaniem na grupach jest "Jaką lampę kupić?". Różnych odpowiedzi jest tyle, co samych odpowiadających. Postaram się przedstawić tutaj swój punkt widzenia - subiektywny, ale chyba zbalansowany i, mam nadzieję, pod każdym względem optymalny.READ MORE »